Alue

Monien mahdollisuuksien Kurjenlinna

Turun kaupunki etsi kehittämiskumppania Kurjenmäen kaupunginosassa sijaitsevan entisen sairaala-alueen kehittämiseen. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu asuin- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös lähipalvelutiloja ja palveluasuntoja. Kurjenlinnan alueella sijaitsevat entisen sairaalan vanhat rakennukset ovat säilytettäviä kohteita, joten kaupungille oli tärkeää myös se, että yhteistyökumppani ottaisi huomioon alueen historiallisen arvon. Lisäksi alueelle oli kaavailtu uudisrakentamista.

Turun kaupunki etsi hankkeeseen yhtä tai useampaa kehittämiskumppania. Kyseessä oleva Kurjenlinnan alue on laajuudeltaan noin 2,7 hehtaaria. Alueella sijaitsevat entiset sairaalarakennukset ovat suojeltuja ja niiden bruttoala on yhteensä noin 15.300 kerrosneliömetriä. Korttelialueella on lisäksi täydennysrakentamispaikkoja uudisrakennuksille yhteensä 9.600 kerrosneliömetriä.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan hyväksymän asemakaavamuutosluonnoksen mukaisesti Kurjenlinnan alue kuuluu asuin- ja toimistorakennusten korttelialueeseen, jolle saa sijoittaa myös lähipalvelutiloja ja palveluasuntoja.

Parhaiten kaupungin toiveisiin vastasi Vuokrakartio Oy, joka valittiin yhteistyökumppaniksi suunnittelemaan arvokkaan alueen uutta elämää.

Asunnot

Entinen sairaala-alue muuttuu asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Vähimmillään alueelle muuttaa 300, enimmillään 550 asukasta.

Vanhat rakennukset saavat takaisin alkuperäisen ulkoasunsa, mutta asunnot toteutetaan uusimmalla tekniikalla. Lattiat valetaan uudelleen betonista ja äänieristys on taattu. Kevyitä levyseiniä ei tehdä lainkaan ja kaikessa pyritään huolehtimaan siitä, että asunnoissa on hyvä sisäilma. Rakennuksiin tulee uudet hissit.

Toimitilat

Alueelle tulee toimitilaa paikallisille yrityksille. Pihapiiriin suunnitellaan myös kortteliravintolaa. Yhdessä pihapiirin vanhoista rakennuksista toimii jo nyt Päiväkoti Sateenkaarikoto, joten alueen lapsille löytyy hoitopaikka kodin kulmalta. Ja kaikki tämä on vain puolentoista kilometrin päässä Turun kauppatorilta.