Historia

Nostalginen kurjenlinna

Kurjenmäen alue ja sen vanhat rakennukset muodostavat rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on tänäkin päivänä erittäin olennainen osa itäisen Turun kaupunkikuvaa. Rakennukset ovatkin merkitty kaupungin yleiskaavassa säilytettäviksi kohteiksi.

Vanha sairaala-alue sijaitsee Turun itäpuolella, Uudenmaantien ja Kaskentien välissä. Kurjenlinna kokonaisuus muodostuu neljästä suuresta ja muutamasta pienemmästä uusrenesanssityylisestä kivirakennuksesta. Alue alkoi rakentua vuonna 1893 jolloin päätettiin, että Uudenmaantien varrella sijaitsevalle eteläiselle palstalle rakennetaan köyhäintalo. Sen yhteyteen nousi vuonna 1899 työlaitos, sillä vähävaraiset maksoivat työllään kaupungille elatusavun vastineeksi. Tällä periaatteella edettiin aina 1920-luvulle asti ja köyhäintalossa harjoitettiin maanviljelystä ja karjanhoitoa.

Historiallinen 2,7 hehtaarin kaupunkialue

Kurjenlinnan vanhimmat rakennukset ovat Uudenmaantien puolella olevat kaksi vierekkäistä taloa, jotka yhdistettiin betonisella väliosalla 1950-luvulla yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Alueen länsilaidalla sijaitsee arkkitehti Arthur Kajanuksen suunnittelema jykevä kivirakennus, köyhäintalon työlaitos. Työlaitoksen saleista kantautui työn ääni, sillä siellä työskenteli erilaisten käsityöammattien harjoittajia, kuten puuseppiä, suutareita, ompelijoita ja räätäleitä. 1920-luvulla rakennus muutettiin miesten hoidokkirakennukseksi ja silloin rakennusta myös korotettiin yhdellä kerroksella. Vuosien 1955-1959 muutostöiden jälkeen siihen sijoitettiin Turun Kaupungin B-mielisairaala. 1990-luvun aikana rakennuksessa on toiminut myös geropsykiatrian hoito-osastot, kasvatus- ja perheneuvola, lasten puheterapia sekä kotihoidon toimistot. Kurjenlinnan ja työlaitosrakennuksen välissä sijaitsee kolmikerroksinen vaalea rakennus. Alueen pienempiä rakennuksia ovat vanha työpaja-korjaamo, autotalli (hevostalli) sekä luonnonkivestä muurattu ruumishuone.

Kurjenlinnan arvokas alue saa uuden elämän

Vuodesta 2009 asti Kurjenlinna on rapistunut lähes tyhjillään, sillä siinä toiminut Kurjenlinnan hoivasairaalaksi kutsuttu Turun kaupunginsairaalan pitkäaikaissairaiden yksikkö muutti toiseen toimipisteeseen.

Vuonna 2017 tarjouskilpailun pohjalta Turun kaupunki päätti myydä Kurjenlinnan alueen rakennusyhtiö Vuokrakartio Oy:lle, kun kaupunki haki kumppania, joka ryhtyisi suunnittelemaan arvokkaan alueen herättämistä henkiin historiaa kunnioittaen. Uudistetulle alueelle tulee sekä asuntoja että toimistotiloja. Asemakaavassa säilytettäväksi merkittyjen rakennusten viereen rakennetaan uudisrakennuksia, jotka myötäilevät alueen vanhojen rakennusten tyyliä. Asukkaita entisöityihin tiloihin ja täysin uusiin rakennuksiin tulee noin 400.

"Kurjenmäen alue ja sen vanhat rakennukset muodostavat rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on tänäkin päivänä erittäin olennainen osa itäisen Turun kaupunkikuvaa."